Berdimuhamedowyň "Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi" kitaby koreý dilinde çapdan çykdy

Berdimuhamedowyň "Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi" kitaby koreý dilinde çapdan çykdy

7-nji fewralda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň koreý dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Çärä ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, professor-mugallymlary we talyplary, ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň redaktorlary we žurnalistleri, şeýle-de göni wideoaragatnaşyk arkaly Koreýa Respublikasynyň wekilleri gatnaşdylar.

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň rektory M.Kuliýewa, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory J.Gurbangeldiýew, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory E.Aýdogdyýew, Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Şin Sung-Çul, “Türkmenistan” gazetiniň baş redaktory K.Rejepow, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary dabarada çykyş etdiler. Şeýle-de çärä göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Merkezi Aziýa - Koreýa» hyzmatdaşlyk forumynyň Sekretariatynyň direktory Li Çon Guk we «Merkezi Aziýa - Koreýa» Dostluk Assosiasiýasynyň ýolbaşçysy Li Ok Rýon dagylar gatnaşdylar.  

Iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň ýubileý senesini – 30 ýyllygyny aýratyn bellemek bilen, çärä gatnaşyjylar ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklaryň ösüşiniň oňyn depgine eýedigini aýratyn nygtadylar. Çykyş edenler bu kitabyň türkmen-koreý gatnaşyklarynyň taryhyna ýene bir goşant bolandygy barada bellediler.