«Täsin» körpeleri köpürjikler şüweleňine çagyrýar we arzanladyş yglan edýär

«Täsin» körpeleri köpürjikler şüweleňine çagyrýar we arzanladyş yglan edýär

«Täsin» çagalar dünýäsi hemmeleri köpürjikler şüweleňine çagyrýar. Şüweleňde körpelere şadyýan animatorlar, gyzykly ýaryşlar, şeýle hem köp sanly sowgatlardyr baýraklar garaşýar.

Bulardan başga-da, «Täsin» oýun attraksionlarynyň ählisine 50% arzanladyş yglan edýär.
«Täsin» kafesiniň müşderiline bolsa 10% arzanladyş yglan edilýär.
Paýtagtymyzyň ýaşaýjylary hem myhmanlary! Bu ajaýyp mümkinçiligi elden bermäliň. Şüweleň şu gün, 12-nji dekabrda 18:00-da başlanýar.
Habarlaşmak hem-de kafede ýerleri bronlamak üçin telefon belgileri: 90 78 15 / 90 78 45 / 14 11 14  

Salgymyz: Aşgabat ş., «Aşgabadyň ýalkymy» söwda merkeziniň 3-nji gaty.