Boks boýunça toparlaýyn dünýä kubogy Russiýanyň 15 sebitinde geçiriler

Boks boýunça toparlaýyn dünýä kubogy Russiýanyň 15 sebitinde geçiriler

2022-nji ýylda Russiýanyň 15 sebitinde geçiriljek boks boýunça toparlaýyn dünýä kubogyna 40-dan gowrak ýurtdan türgenler gatnaşar. Bu barada Halkara boks assosiasiýasynyň (AIBA) prezidenti Umar Kremlew žurnalistlere aýtdy. Muny TASS ýetirýär.

Koronawirus pandemiýasy sebäpli turnir şu ýylyň oktýabr aýyndan 2022-nji ýyla geçirildi. Final tapgyryny Moskwa kabul eder.

“Ýakyn wagtda Russiýada 15 sebitiň ulanylmagy bilen dünýä kubogy geçiriler we oňa 40-dan gowrak ýurtdan türgenler geler. Ilki bilen, futbol boýunça dünýä çempionatynda bolşy ýaly, bütin dünýäde saýlama bolar” – diýip, Kremlew aýtdy.

Guramanyň ýolbaşçysy turnirdäki koronawirusa garşy çäreler barada hem gürrüň berdi. “Biz bar bolan ähli lukmançylyk görkezmelerini berjaý etmeli, sebäbi türgenleriň saglygy biziň üçin möhümdir. Eger türgenler bolmasa, biz hem bolmaýarys. Elbetde, gatnaşyjylar sanjym alsa hasam gowy bolardy” – diýip, ol belledi.