Ýakynda Las Wegasda Wi-Fi-yň täze nesli - Wi-Fi 7 tanyşdyrdylar

Ýakynda Las Wegasda Wi-Fi-yň täze nesli - Wi-Fi 7 tanyşdyrdylar

Heniz Wi-Fi 6 hem esasy tor tehnologiýasyna öwrülip ýetişmedik bolsa-da, MediaTek çip öndürijisi ýanwar aýynda Las Wegasda durmuş elektronikalarynyň sergisinde (CES) Wi-Fi 7-ni tanyşdyrjakdygyny mälim etdi. Bu barada mediastancia.com habar berdi.

Habar berilmegine görä, Taýwan çip öndürijisi bu tehnologiýany ornaşdyrmak babatda ilkinjileriň biri bolmak isleýändigini aýdýar. Ony irräkden goldamak has giň ekosistemany ösdürmäge we onuň durmuşa geçirilmegine itergi berer diýip, çeşme belleýär.

Şeýle-de bolsa, ony göterip biljek smartfonlaryň, sarp ediş enjamlarynyň we marşrutizatorlaryň bazara çykmagy üçin birneme wagt gerek bolar. Wireless Broadband Alliance (WBA) pudaklaýyn edarasy ilkinji Wi-Fi 7 enjamynyň 2025-nji ýylda çykmagyna garaşýar.