Gazagystanyň Aktau şäherindäki kafede güýçli partlama bolup geçdi

Gazagystanyň Aktau şäherindäki kafede güýçli partlama bolup geçdi

Gazagystanyň Aktau şäherindäki «Aýanat» kafesinde tutuş binanyň ýumrulmagyna getiren partlama bolup geçdi. Bu barada iz.ru Respublikanyň Mangistau welaýatynyň Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça departamentiniň metbugat gullugyna salgylanyp habar berdi.

«7-nji noýabrda 22:25-de (21:25 aşg.) Mangistau welaýatynyň Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça departamentine Aktau şäherinde 29 A kiçi etrapçasy salgysy boýunça näbelli ýagdaýlarda partlamanyň bolup geçendigi hakynda maglumat geldi. Partlama netijesinde desga tutuşlygyna ýumruldy» - diýlip habarda aýdylýar.

Netijede iki gatlyk bina dolulygyna ýumruldy. Adatdan daşary ýagdaý iş güni tamamlanandan soň bolup geçenligi sebäpli, hiç kim ejir çekmedi. Partlamanyň deslapky sebäbi gaz ýaýramasy.

Hünärmenler wakanyň bolup geçen ýerinden eýýäm iki sany gaz ballonyny tapdylar. Wakanyň bolan ýerinde operatiw ştab döredildi, çägi arassalamak işine tehnikalardan başga-da, 200-den gowrak halas ediji gatnaşýar.