Toyota 2022-nji ýylda ilkinji elektromobilini satyp başlar

Toyota 2022-nji ýylda ilkinji elektromobilini satyp başlar

Ýaponiýanyň iň uly awtokonserni Toyota Motor ilkinji elektromobilini 2022-nji ýylda satyp başlar. Bu barada kompaniýada habar berildi diýip, ren.tv belleýär.

Toyota bZ4X krossowerini dünýäde, şol sanda Ýaponiýada, Demirgazyk Amerikada, Hytaýda we Ýewropada 2022-nji ýylyň ortalaryndan satyp başlamak meýilleşdirilýär. Modeliň bahasy heniz yglan edilmedi. 

Kompaniýa awtomobiliň bir zarýad bilen, takmynan, 500 kilometri geçip biljekdigini, batareýa 80%-e çenli zarýad bermegiň ýarym sagat töweregi wagt aljakdygyny belleýär. Şeýle-de, alyjylar üçin gün batareýalary bilen üpjün edilen modifikasiýa elýeterli bolar.

2025-nji ýyla çenli ýapon awtokonserni 15 modeli öz içine aljak täz elektromobil hataryny döretmekçi bolýar. Toyota bZ4X bu seriýadaky ilkinji model bolar. Häzirki wagtda Toyota Motor-yň model hatarynda elektrik ulagy ýok, ýöne kompaniýa köp sanly gibridleri we Mirai wodorod awtomobilini hödürleýär.

Ýaponiýanyň hökümeti 2020-nji ýylyň ahyrynda bug gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak boýunça täze meýilnamany tassyklady, bu 2030-njy ýyllaryň ortalaryna çenli ähli benzin we dizel ýangyçly awtomobillerden ýüz öwürmegi hem maksat edinýär.