Dubaýda 72-nji Halkara kosmonawtlar gurultaýy öz işine başlady

Dubaýda 72-nji Halkara kosmonawtlar gurultaýy öz işine başlady

25-nji oktýabrda Dubaýda (Birleşen Arap Emirlikleri) Halkara kosmonawtlar gurultaýy açyldy. Çäre ilkinji gezek arap ýurtlarynda geçirilýär diýip, TASS habar berýär.

72-nji Halkara kosmonawtlar gurultaýy Halkara kosmonawtlar federasiýasynyň howandarlygynda geçirilip, Dubaýyň Bütindünýä söwda merkezinde 25-29-njy oktýabr aralygynda dowam eder. Bu çärä dürli ýurtlardan kosmos agentlikleriniň ýolbaşçylary, kosmos senagatynyň wekilleri, enjam öndürijiler we kosmos bilen baglanyşykly meseleler boýunça ýöriteleşen alymlar gatnaşarlar. Onda hünärmenler özleriniň gazanan üstünliklerini görkezerler we geljekde kosmos gözleg missiýalarynyň meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşarlar.

Dubaýdaky gurultaý ilkibaşda 2020-nji ýylda geçirilmelidi, ýöne koronawirus pandemiýasy sebäpli onlaýn ýagdaýda geçirildi we BAE-de geçiriljek çäre 2021-nji ýyla yza süýşürilmeli boldy. Her ýylda geçirilýän halkara kosmonawtlar gurultaýy 1950-nji ýyldan bäri geçirilip gelinýär. Muňa garamazdan, şu ýylky çäre onuň arap ýurtlarynda ilkinji gezek geçirilişi boldy.