Hakerlere iPhone 13-i "döwmek" üçin bary-ýogy bir sekunt gerek boldy

Hakerlere iPhone 13-i "döwmek" üçin bary-ýogy bir sekunt gerek boldy

Apple 13 seriýaly modelleriň operasiýa ulgamyna aralaşmak boýunça ilkinji üstünlikli synanyşyk hakynda mälim edildi. Bu barada "Laýf" portalyna salgylanyp, pcnews.ru habar berdi.

“MyDrivers”-iň habar bermegine görä, Hytaýyň “Tianfu Cup 2021” bäsleşigi geçirildi. Onuň esasy şertleriniň biri iOS 15 ulgamyna aralaşmak we smartfonyň içinden surat pozmakdy. Bäsleşige gatnaşyjy hakerleriň biri muny bary-ýogy bir sekuntda ýerine ýetirmegi başardy.

“Pangu Lab” hakerleri smartfony döwmek üçin iOS 15 ýadrosyndaky we Safari brauzerindäki "gowşak nokatdan" peýdalanypdyrlar. Şeýle hem uzak aralykdan smartfony jeýlbreýk etmegiň (döwmegiň) möhümdigi bellenildi.