«Milli goşun», «Asudalygyň goragynda», «Serhet abat — döwlet abat» žurnallary elektron görnüşe geçiriler

«Milli goşun», «Asudalygyň goragynda», «Serhet abat — döwlet abat» žurnallary elektron görnüşe geçiriler

Türkmenistanda Goranmak ministrliginiň “Milli goşun”, Içeri işler ministrliginiň “Asudalygyň goragynda”, Döwlet serhet gullugynyň “Serhet abat — döwlet abat” metbugat neşirlerini elektron görnüşe geçirmek teklip edilýär. Bu barada Hökümetiň nobatdaky mejlisinde Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow türkmen Liderine hasabat berdi.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwürleýin neşir önümleriniň täze görnüşde işjeň ýaýradylmagynyň maglumat tehnologiýalarynyň artýan mümkinçilikleri bilen şertlendirilendigini, neşirleriň sanly görnüşe geçirilmeginiň okyjylaryň täze neslini — ykjam we döwrebap enjamlardan peýdalanyjylary çekmäge mümkinçilik berýändigini belledi.

Nygtalyşy ýaly, harby we hukuk goraýjy edaralaryň web-saýtlarynda ýurdumyzyň diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinasynyň mazmunyny hem-de ähmiýetini açyp görkezýän, degişli kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen tanyşdyrýan, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini pugtalandyrmagyň, ýol hereketiniň we ýangyn howpsuzlygynyň düzgünlerini berjaý etmegiň möhümdigi barada gürrüň berýän makalalar ýerleşdirilmelidir.