Samsung dünýädäki iň gowy iş beriji boldy

Samsung dünýädäki iň gowy iş beriji boldy

«Forbes» amerikan žurnaly 2021-nji ýylda dünýädäki iň gowy iş bilen üpjün edijileriň sanawyny neşir etdi. Birinji orny Günorta Koreýanyň Samsung kompaniýasy eýeledi. Onuň yzyndan IBM kompaniýasy gelýär. Üçünji orunda Microsoft, dördünji orunda Amazon ýerleşýär. Liderleriň bäşligini bolsa Apple jemleýär diýip, ferra.ru habar berýär.

Altynjy we ýedinji orunlarda, degişlilikde, Alphabet bilen Dell Technologies ýerleşdi. 

ABŞ tarapyndan girizilen sanksiýalar we koronawirus pandemiýasy sebäpli ýüze çykan kynçylyklara garamazdan, Huawei hem liderleriň onlugyna girip, sekizinji orny eýelemegi başardy. Kompaniýa tehnologiýa pudagynyň ösüşi bilen aýakdaş gitmek üçin täze işgärleri, aýratynam tehniki hünärmenleri yzygiderli işe alýar. 

Liderleriň onlugyna Adobe we BMW Group kompaniýalary hem girdi. Üns bersek, bu sanawdaky kompaniýalaryň köpüsi ABŞ-nyň kompaniýalarydyr. Sanaw düzülende, žurnal dünýäniň 58 ýurdundan 150 müňe golaý işgär bilen pikir soraşma geçirdi.