Daşoguz welaýat häkiminiň täze orunbasary bellenildi

Daşoguz welaýat häkiminiň täze orunbasary bellenildi

1-nji oktýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Daşoguz welaýatynyň häkiminiň orunbasaryny bellemek hakynda degişli Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Ogulaltyn Amandurdyýewna Çerkezowa Daşoguz welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesine bellenilip, ol Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.