Apple 2024-nji ýylda elektromobil önümçiligine başlamagy meýilleşdirýär

Apple 2024-nji ýylda elektromobil önümçiligine başlamagy meýilleşdirýär

Apple amerikan korporasiýasy 2024-nji ýylda hususy elektromobiliniň önümçiligine başlamak isleýär. Bu barada Apple Insider saýty we “Digitimes” gazeti habar berýär.

Iki çeşmäniň maglumatlary boýunça-da, kompaniýa Ýaponiýadan we Koreýadan üpjün edijiler hem-de öndürijiler bilen gepleşik geçirýär. Taraplar, hususan-da, käbir awtomobil bölekleriniň global ýetmezçiliginde Apple Car-yň önümçiligini nähili ýola goýmalydygyny maslahatlaşýarlar. Şeýle-de, kompaniýanyň 2024-nji ýyla çenli bir öýjükli awtomobil batareýasynyň täze dizaýnyny işläp düzjekdigi habar berilýär diýip, rbc.ru belleýär.

Fewral aýynda Bloomberg-iň çeşmeleri kompaniýanyň Hyundai Motor we Kia Motors bilen Apple Car elektromobillerini bilelikde çykarmak barada ylalaşandygyny habar berdiler, ýöne şertnama näbelli sebäp bilen ýatyryldy. CNBC teleýaýlymynyň maglumatlary boýunça, önümçilik 2024-nji ýylda Kia-nyň Jorjiýadaky zawodynda başlar diýlip çak edilipdi.

Reuters agentligi Apple-iň 2024-nji ýylda ýolagçy dolandyryjysyz awtomobili çykarmakçydygyny habar berdi. Agentligiň ýazmagyna görä, Apple hususy awtomobilini döretmäge heniz 2014-nji ýylda Titan taslamasynyň çäginde başlady.