Apple iPhone 13-i r­esmi taýdan tanyşdyrd­y

Apple iPhone 13-i r­esmi taýdan tanyşdyrd­y

Apple özüniň “iPhone 13”, “13 mini”, “13 Pro” we “13 Pro Max” smartfonlaryny resmi taýdan tanyşdyrdy. Bu smartfonlar maşgalasy "alma" kompaniýasynyň däp bolan sentýabr sergisinde görkezildi. Bu barada RIA Nowosti habar berdi.

Täze smartfonlaryň dizaýnynda esasy täzelikleriň biri - ekrandaky kesik bolup durýar. Ol “FaceID” ulgamy işe girizileli bäri ilkinji gezek ulanylmak bilen, onda öňki nesilleriň displeýleriniň diagonaly saklanypdyr. “IPhone 13” bilen “13 mini”-niň kameralarynyň ýerleşişi öňküsinden tapawutlanýar - indi olar gapdallygyna ýa-da aşaklygyna däl-de, diagonal boýunça hatara düzülipdir. Galan smartfonlaryň kameralary öňkülerinden kän bir tapawutlanmaýar.

“IPhone”-yň pro-wersiýalarynda ýokary täzelenme tizligi 120 Hz bolan OLED displeýleri bar. Bu tehnologiýa “ProMotion” diýlip atlandyrylýar.

Ähli täze önümleriň apparat platformasy täze 5 nanometrlik “Apple Bionic A15” prosessorydyr. Bu prosessoryň kömegi bilen smartfonlaryň öndürijiligi, şol sanda grafikasy has-da gowulandyryldy. Emeli intellekti ulanylyşy ep-esli gowulaşdy.

“IPhone 13” we “13 mini” täze giň burçly kamera bilen enjamlaşdyryldy, ýöne durulygy öňki 12 megapikselligine galdy.

Möhüm täzelikleriň biri soňky modellerde minimal ýadynyň derejesiniň ýokarlanmagy boldy - indi ol 128 Gb-den başlaýar we onuň ilkinji gezek 1TB wersiýasynyň hem bolmagyna garaşylýar.