Iň kiçi Hyundai krossoweriniň hereketlendiriji güýji belli edildi

Iň kiçi Hyundai krossoweriniň hereketlendiriji güýji belli edildi

TheKoreanCarBlog neşiriniň ygtyýarynda Hyundai kompaniýasynyň hatarynda iň kiçi krossower boljak täze Hyundai Casper modeliniň tehniki resminamasy bar. Awtomobiliň resmi premýerasy ýakyn wagtda geçiriler, ol 2021-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda çykarylyp başlanar diýip, www.autonews.ru belleýär.

Satuw başlananda Hyundai Casper alternatiwasyz kuwwaty 100 at güýji bolan 1,0 litrlik üç silindrli benzin turbo hereketlendirijisi bilen hödürlener. Hereketlendiriji mehaniki geçiriji gutusy ýa-da “awtomat” bilen birleşdiriler. 

Mundan başga-da, resminamada awtomobiliň ululygy hem görkezilýär. Hyundai Casper-iň uzynlygy 3595 mm, ini 1595 mm, beýikligi 1575 mm bolar. Awtomobiliň daşky görnüşinde Hyundai Kona modelinden alnan käbir elementler ulanylýar. Salon barada aýdylanda, krossower dördünji nesil “uly” Hyundai Tucson-yň stilinde sanly enjam paneli bilen hödürlener. Merkezde multimediýa toplumynyň uly displeýi ýerleşdiriler, ondan aşakda howa ulgamyny we beýleki funksiýalary dolandyryjy blok ýerleşer.

Esasy enjamlaryň sanawyna öňdäki howpsuzlyk ýassyklary, ABS we tormoz güýjüni paýlama ulgamy, yzky parktronik, şeýle-de awtomatik garalýan salon aýnasy girer.

Hyundai Casper-iň yzygiderli önümçiligi Günorta Koreýanyň Kwanju şäherinde ýola goýlar. Model Hindistanda we Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlarynda satylar, ýöne onuň Ýewropa-da ýetmegi mümkin.