Türkmenistanda bilim işgärleriniň döwlet maslahatynda möhüm çözgütler kabul ediler

Türkmenistanda bilim işgärleriniň döwlet maslahatynda möhüm çözgütler kabul ediler

Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli dabaralaryň öňüsyrasynda ýakyn wagtda Türkmenistanda bilim ulgamynyň işgärleriniň döwlet maslahaty geçiriler. Maslahatyň barşynda ýurdumyzyň orta we ýokar okuw mekdepleriniň işini mundan beýläk hem kämilleşdirmek babatda möhüm çözgütler kabul ediler.

Öň habar berşimiz ýaly, meýilleşdirilýän bu möhüm ähmiýetli çäreleriň guramaçylygyna Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýakyndan gözegçilik edýär.
1-nji awgustdan dynç alşa çykan türkmen Lideri «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda bilim işgärleriniň, mekdep okuwçylarynyň we talyp ýaşlaryň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly seneler mynasybetli geçiriljek dabaralaryň guramaçylyk derejesine uly üns berilmelidigini belledi.