Olimpiada-2020 medal gazanan ýurtlaryň sany boýunça rekord görkezijili boldy

Olimpiada-2020 medal gazanan ýurtlaryň sany boýunça rekord görkezijili boldy

Tokioda geçirilýän Olimpiýa oýunlary – 2020 88 ýurtdan gelen türgenleriň medal gazanan ilkinji Oýunlary boldy. Erkekleriň arasynda 400 metr aralyga ylgaw ýaryşynda Bagamalaryň we Grenadanyň milli ýygyndylary özleriniň ilkinji baýragyny alanlarynda, Olimpiýa oýunlarynda medal gazanan ýurtlaryň sany boýunça rekord goýuldy. Bu barada gazeta.ru habar berýär.

Olimpiada sportuň görnüşleri (33) we kategoriýalar (339) boýunça-da iň göwrümlisi boldy. Ýaponiýanyň paýtagtynda geçirilýän Oýunlara 19 müň türgeniň gatnaşmagyna garaşylýar.

Belläp geçsek, bagamaly türgen Stiwen Gardiner 400 m aralyga ylgamakda 43,85 sekunt netijäni görkezdi. Zenanlaryň arasynda 400 metr aralyga ylgaw ýaryşynda hem bagamaly Şona Miller-Uýbo ýeňiş gazandy. Ol 48,36 sekunt netijäni görkezdi. 

Häzir Bagama adalarynyň hasabynda 2 altyn medal bar. XXXII Olimpiýa oýunlary 8-nji awgusta çenli dowam eder.