Türkmenbaşy portunda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisi geçirildi

Türkmenbaşy portunda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisi geçirildi

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisi geçirildi.   

Halkara serginiň açylyş dabarasyna Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Japarow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew gatnaşdylar.

Ýokary derejeli myhmanlar Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sergisini synladylar. Bu ýerde Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň hem-de Gazagystanyň önümleriniň sergi powilýonlary guraldy. Döwlet Baştutanlary dostluk-doganlyk nyşany hökmünde ýerleşdirilen tut agajyna we onuň daş-töwereginde guralan dostlukly goňşy döwletleriň sergilerine tomaşa etdiler.

Sergide Merkezi Aziýa ýurtlarynyň önümlerine we hyzmatlaryna degişli 49 diwarlyk ýerleşdirildi. Şeýle hem Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň we hususy pudagyň wekilleriniň 40 diwarlygy bar.

Sergi öz işini 7-nji awgustda hem dowam eder.

Şeýle hem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisiniň çäklerinde birža söwdalary geçiriler.