Türkmenistanly agyr atletikaçy Tokio Olimpiadasynda 6-njy ýer aldy

Türkmenistanly agyr atletikaçy Tokio Olimpiadasynda 6-njy ýer aldy

Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda aýallaryň arasynda 55 kg agrama çenli agyr atletika boýunça ýaryşlar geçirildi. Türkmenistanyň 28 ýaşly wekili Kristina Şermetowa ştangany silterläp götermekde 90 kilogram, itekläp götermekde ikinji gezekde 115 kg agramy götermegi başardy we ýaryşy 6-njy orunda tamamlady.

Filippinli türgen Hidilin Dias 55 kg çenli agram kategoriýasynda agyr atletika boýunça Olimpiýa ýaryşynyň ýeňijisi boldy. Ştangaçy jemi 224 kg netijäni (ilkinji synanyşykda – 97 kg, itekläp götermekde – 127 kg) görkezdi. Kümüş medaly hytaýly Lýao Sýuýun (223), bürünç medaly Gazagystanyň wekili Zulfiýa Çinşanlo (213) aldy. 
Dias iki Olimpiýa rekordyny goýdy: itekläp götermekde we iki maşkyň jemi boýunça. Dias 30 ýaşynda, ol üç gezek dünýä çempionatynyň bürünç medalyny gazandy (2015, 2017, 2019). Şeýle-de, onuň hasabynda Aziýa çempionatynyň (2015) we Aziýa oýunlarynyň (2018) altyn medaly bar.

 

Ýaryşyň gutarnykly netijeleri şulardan ybarat:

  1. Hidilin Diaz (Filippinler) - 224 kg (97+124) - olimpiýa rekordy
  2. Kiýun Liao (Hytaý) - 223 kg (97+126)
  3. Zulfiýa Çinşanlo (Gazagystan) - 213 kg (90+123)
  4. Muattar Nabiýewa (Özbegistan) - 212 kg (98+114)
  5. Kamila Konotop (Ukraina) - 206 kg (94+112)
  6. Kristina Şermetowa (Türkmenistan) - 205 kg (90+115)
  7. Ham Yn-Ji (Günorta Koreýa) - 201 kg (90+115)
  8. Nua Landulsi (Tunis) - 196 kg (88+108)
  9. Ana Lopes (Meksika) - 195 kg (90+105)