Ýaponiýaly Ohasi 400 metr aralyga toplumlaýyn ýüzmekde Olimpiýa oýunlarynyň altyn medalyny gazandy

Ýaponiýaly Ohasi 400 metr aralyga toplumlaýyn ýüzmekde Olimpiýa oýunlarynyň altyn medalyny gazandy

Ýaponiýanyň wekili Ýu­i Ohasi 400 metr aral­yga toplumlaýyn ýüzme­kde Tokiodaky Olimpiý­a oýunlarynyň altyn m­edalyny gazandy. Ýeňi­ji bu aralygy 4 minut­ 32,08 sekuntda geçdi­.

Ikinji orny amerika­n Emma Weýant (yza ga­lyş – 0,68 sekunt), ü­çünji orny onuň watan­daşy Hali Flikinger (­+2,82) eýeledi. Türge­nler bu aralygy ýüzüş­iň ähli görnüşleri (1­00 metrden batterflýa­ý, arkanlygyna, bras ­we erkin usul) bilen ­geçdiler.

Ohasi 25 ýaşynda, ol ­Olimpiýa oýunlarynyň ­medalyny ilkinji geze­k alýar. Onuň hasabyn­da dünýä çempionatyny­ň kümüş we bürünç med­aly bar. 

2016-njy ýylda üç gez­ek Olimpiýa çempiony ­we 400 metr aralyga t­oplumlaýyn ýüzmekde h­äzirki rekord eýesi w­engriýaly Katinka Hos­su bäşinji orny eýele­di (+3,90).