Hytaýyň daşary işler ministri Türkmenistana geler

Hytaýyň daşary işler ministri Türkmenistana geler

Hytaýyň daşary işler ministri Wan I Türkmenistana hem-de Merkezi Aziýanyň beýleki birnäçe döwletlerine resmi sapary amala aşyrar diýip, habar beriş serişdeleri Hytaýyň DIM-ine salgylanyp habar berýär.

 

Hytaýyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça sapary 12-nji iýuldan 16-njy iýula çenli dowam eder. Ol Türkmenistana, Täjigistana we Özbegistana barar. Duşenbede Wan I 13-14-nji iýulda geçiriljek Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisine gatnaşar.
Hytaýyň DIM-niň habar bermegine görä, Wan I daşary işler ministrleri bilen gepleşikleri geçirer we agzalyp geçilen döwletleriň Baştutanlary bilen duşuşar.