Garabogazy Hazar bilen birleşdirýän täze köpri gurlar

Garabogazy Hazar bilen birleşdirýän täze köpri gurlar

6-njy iýulda Balkan welaýatyna amala aşyran iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti Garabogaz aýlagyna baryp, ilki bilen, Garabogazy Hazar deňzi bilen birleşdirýän awtomobil köprüsini synlady. Gurbanguly Berdimuhamedow aýlagyň şahasy bilen tanşyp, degişli ýolbaşçylara täze köprini gurmak hem-de oňa barýan ýoluň durkuny täzelemek boýunça halkara bäsleşigi yglan etmegi tabşyrdy.

Bellenilişi ýaly, köprä barýan ýol ýokary tizlikli Aşgabat — Türkmenbaşy awtomobil ýoluna biriger. Bu köpri Türkmenistan — Gazagystan halkara ulag ugrunyň möhüm inženerçilik desgasyna öwrüler. Garabogaz aýlagynyň üstünden täze köpriniň hem-de oňa barýan ýoluň durkunyň täzelenmegi ýurdumyzyň ýol ulgamynyň geçirijilik ukybyny, logistik hyzmatlaryň hilini ep-esli ýokarlandyrmaga, halkara üstaşyr ulag düzümini giňeltmäge hem-de goňşy döwletler bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary has-da pugtalandyrmaga ýardam eder.