Chanel AirPods gulaklyklary üçin eksklýuziw daşlyklary hödürledi

Chanel AirPods gulaklyklary üçin eksklýuziw daşlyklary hödürledi

Chanel fransuz öýi AirPods simsiz gulaklyklary üçin brend daşlyklaryny hödürledi. Täze önümiň suraty moda öýüniň saýtynda peýda boldy diýip, Day.Az habar berýär.

Aksessuarlar polimerden gara we goňras reňklerde ýasalyp, brendiň logotipi bilen bezelipdir. Olary boýnuňdan asgyç hökmünde hem ulanmak bolýar, sebäbi olaryň dürlerden düzülen sapagy bar.
Mundan başga-da, gulaklyklar üçin metal reňkde deriden taýýarlanan daşlyk bar. Ol hem altyn Chanel logotipli zynjyr bilen gelýär. 
Gulaklyklaryň hemişe el ýüzünde bolmagy üçin, brend ýörite özboluşly dür monjugyny hem döretdi. Bu monjuga gulaklyklaryň özüni berkitmek bolýar.
Brend aksessuarlarynyň bahasynyň 1650 dollardan başlap, 2675 dollara ýetýändigi bellenilýär.