Apple iPhone 12 mini smartfonunyň önümçiligini bes etdi

Apple iPhone 12 mini smartfonunyň önümçiligini bes etdi

Apple kompaniýasy 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde iPhone 12 mini smartfonunyň önümçiligini möhletinden ir bes etdi. Bu barada TrendForce marketing kompaniýasy habar berýär diýip, esquire.ru belleýär.

Çeşmäniň maglumatlaryna görä, kompaniýanyň şeýle netijä gelmeginiň sebäbi smartfonuň satuwynyň pes bolmagydyr. Ýagny, bu smartfon ulanyjylarda meşhurlyk gazanyp bilmedi.
“Indi Apple kompaniýasy önümçilikden aýrylan iPhone 12 mini-niň iPhone 12 maşgalasyndaky beýleki modeller bilen deňeşdirilende, satuw görkezijisiniň ýaramaz bolandygyny nazara alyp, iPhone 12 hataryndan üç modeliň satuwyny ýokarlandyrmaga üns berer” – diýlip, TrendForce-iň hasabatynda aýdylýar.
Ýatlap geçsek, iPhone 12 mini 2020-nji ýylyň 13-nji oktýabrynda iPhone 12, iPhone 12 Pro we iPhone 12 Pro Max bilen birlikde hödürlendi. 
TrendForce Apple kompaniýasy 2021-nji ýylyň güýzünde iPhone 12s ady bilen täze gurluş seriýasyny hödürlär diýip çaklaýar. Olar A15 prosessoryna, 5G ulgamyna we ähli kameralarda 6P obýektiwine eýe bolar. Kompaniýanyň iPhone 12s-iň üç modelini çykarmagyna garaşylýar.