Harri Potteriň taýajygy we äýnegi auksionda satylar

Harri Potteriň taýajygy we äýnegi auksionda satylar

Los-An Anželesde “Harri Potter we Ölümiň peşgeşleri: 2-nji bölüm” filminiň surata düşürilişinde ulanylan taýajyk we äýnek satylar. Bu barada "The Irish News" habar berdi.

Los-An Anželesde 2011-nji ýylda surata düşürilen “Harri Potter we Ölümiň peşgeşleri: 2-nji bölüm” filminiň rekwizitlerini satmak boýunça auksion geçiriler. “Potteriananyň” muşdaklary Deniel Redkliff tarapyndan ulanylan jadyly taýajygy we äýnegi şu ýylyň iýun aýynyň ahyrynda satyn alyp bilerler.
Bu zatlar 30,000 hem-de 50,000 dollar aralygynda bahalandyrylýar. Auksiondan geljek serişdeleriň bolsa haýyr-sahawata gönükdiriljekdigi bellenilýär. Ýazyjy J.K.Rowling tarapyndan döredilen Lumos gaznasyna iberiler.
Auksionda taýajyk hem-de äýnek bilen birlikde jemi on zadyň satyljakdygy habar berildi.