Mun Çže In Olimpiada döwründe Ýaponiýada saparda bolar

Mun Çže In Olimpiada döwründe Ýaponiýada saparda bolar

Ýaponiýanyň we Günorta Koreýanyň Hökümeti 23-nji iýuldan 8-nji awgust aralygynda Tokioda geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlary döwründe Günorta Koreýanyň Prezidenti Mun Çže Iniň bu ýurda saparyny guramagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşýar. Bu barada TASS «Yomiuri» gazetine salgylanyp habar berdi.

Gazetiň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, Seulda Günorta Koreýanyň Lideriniň garaşylýan saparyna bu ýurduň Phençhan şäherinde 2018-nji ýylda geçirilen Olimpiadanyň çäklerinde Ýaponiýanyň şol wagtky Premýer-ministri Sindzo Abeniň amala aşyran saparyna minnetdarlyk hökmünde garalýar. Şeýle hem Mun Çže In saparyň dowamynda Ýaponiýanyň häzirki Premýer-ministri Ýosihide Sugo bilen ilkinji gezek ýüzbe-ýüz gepleşikleri geçirmek isleýär.
Koronawirus pandemiýasy sebäpli geçirilmegi yza süýşürilen Tokio Olimpiadasynyň başlanjak günlerine az wagt galdy. 23-nji iýulda açyljak nobatdaky tomusky Olimpiýa oýunlary döwründe daşary ýurtly Prezidentleriň Ýaponiýa saparlaryny guramagyň mümkinçilikleriniň öwrenilýändigini biz ozal habar beripdik.