Demir ýol we howa gatnawlary üçin petekler «Türkmenpoçtanyň» bölümlerinde satylyp başlandy

Demir ýol we howa gatnawlary üçin petekler «Türkmenpoçtanyň» bölümlerinde satylyp başlandy

«Türkmenpoçtanyň» Aşgabatdaky bölümlerinde içerki demir ýol we howa gatnawlary üçin petekler satylyp başlandy.

Awiagatnawlar üçin petekler Aşgabatdaky №1 (Magtymguly şaýoly, jaý 129), №15 (Hoja Ahmet Ýasawy köçesi, jaý 83), №17 (Parahat 1,  jaý 59)  we №20 poçta bölümlerinde (Magtymguly şaýoly, jaý 144) satylýar.
Demir ýol petekleri № 15 (Hoja Ahmet Ýasawy köçesi, jaý 83), №17 (Parahat 1, jaý 59),  №20 (Magtymguly şaýoly, jaý 144)  we  №35 (B.Annanow köçesi, jaý 39-А) poçta bölümlerinde satylýar.
ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, petek satyn almak üçin diňe pasport ýeterlik.  COVID-19-a garşy sanjym boýunça  maglumatlar ýa-da  koronawirus boýunça test barlagyň netijesi diňe syýahat wagtynda gerek.