Kanuny üýtgeşmeler daşary ýurtda galan türkmenistanlylara pasportynyň möhletini uzaltmaga mümkinçilik berer

Kanuny üýtgeşmeler daşary ýurtda galan türkmenistanlylara pasportynyň möhletini uzaltmaga mümkinçilik berer

Koronawirus pandemiýasy ýa-da adamyň özüne bagly bolmadyk başga bir ýagdaýlar zerarly daşary ýurtlarda galmaga mejbur bolan Türkmenistanyň raýatlarynyň pasportlarynyň hereket edýän möhleti Türkmenistanyň Prezidentiniň karary bilen uzaldylyp bilner.
«Migrasiýa hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna degişli üýtgeşmeler metbugatda çap edildi we 8-nji iýundan güýje girdi.