BSGG COVID-19-a garşy ýene bir hytaý sanjymyny tassyklady

BSGG COVID-19-a garşy ýene bir hytaý sanjymyny tassyklady

Hytaýyň koronawirusa garşy Sinovac-CoronaVac sanjymy Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy tarapyndan adatdan daşary ýagdaýlarda ulanylmak üçin tassyklandy. Bu barada BSGG-niň metbugat gullugyna salgylanyp, Sputnik gullugy habar berdi.

Gurama öz beýanatynda Hytaýda öndürilen bu derman serişdesiniň halkara howpsuzlygy we netijelilik standartlaryna laýyk gelýändigini aýtdy. Ýeri gelende bellesek, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy tarapyndan tassyklanmagy koronawirusa garşy derman serişdesiniň COVAX programmasy we halkara satyn alyşlar arkaly paýlanmagy üçin zerur şertdir.
Ýatlap geçsek, mundan öň Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy Hytaýyň Sinopharm derman serişdesini adatdan daşary ýagdaýlarda üçin ulanylmak üçin tassyklapdy.