Türkmenistan gök önümleriň önümçiligini dört esseden gowrak artdyrdy

Türkmenistan gök önümleriň önümçiligini dört esseden gowrak artdyrdy

2021-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda Türkmenistanyň hojalyklary gök önümleriniň önümçiligini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 26,7% artdyrdylar. Bu görkeziji döwlete hem-de hususy eýeçilige degişli bolan ýyladyşhanalaryň netijeli ulanylmagy we sanynyň artdyrylmagy netijesinde mümkin boldy.

Ýanwar aýynda gök önümleriň önümçiligi 31,9% ýokarlanyp, fewral aýynda 41,7%-e ýetdi.
Hünärmenler gök önümleriň önümçiliginiň ýakyn aýlarda mundan hem has artmagyny çaklaýarlar, çünki ýakynda ýurduň dürli sebitlerinde birbada alty sany ýyladyşhana ulanyşa girizildi.
ORIENT agentliginiň Statistika baradaky döwlet komitetine salgylanyp habar bermegine görä, Türkmenistanda şu ýylyň başky dört aýynda miweleriň we ir-iýmişleriň önümçiligi 4,6%, ýeralmanyň önümçiligi 0,7% ýokarlandy.