Tesla dünýäde iň çalt awtomobili tapgyrlaýyn öndürip başlar

Tesla dünýäde iň çalt awtomobili tapgyrlaýyn öndürip başlar

Elektrokarlary öndüriji Tesla kompaniýasy şu ýylyň 3-nji iýunynda Model S Plaid awtomobillerini çykaryp başlar. Kompaniýanyň ýolbaşçysy Ilon Maskyň Twitterdäki mikroblogynda habar berşi ýaly, bu köpçülikleýin öndürilýän dünýäde iň çalt awtomobil bolar. Bu barada tarantas.news belläp geçýär.

“Tesla Model S Plaid awtomobili 3-nji iýunda Kaliforniýadaky zawodymyzda çykarylyp başlanar. Köpçülikleýin öndürilýän iň çalt awtomobil tizligini iki sekuntdan az wagtyň içinde sagatda 97 kilometre çenli (60 mil) güýçlendirip bilýär” – diýlip, Twitterde ýerleşdirilen habarda aýdylýar.

Tesla Model S Plaid elektrik sedany Model S awtomobiliniň “zarýadly” görnüşi bolar. 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde kompaniýanyň bu modelden ýekeje-de awtomobili öndürmändigi, ýöne geçen ýylyň üçünji çärýeginde bazara 15 275 Model S awtomobilini iberendigi bellenilýär.
Tesla Ilon Mask tarapyndan 2003-nji ýylda esaslandyryldy. Kompaniýanyň ştab-kwartirasy Amerikanyň Kaliforniýa ştatynyň Palo-Alto şäherinde ýerleşýär. Ilkibaşda ol diňe elektromobilleriň önümçiligine ýöriteleşdirilipdi, ýöne soňrak kompaniýa gün batareýalaryny we beýleki energiýa saklaýjy ulgamlary hem döretmek bilen meşgullanyp başlady.