Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Türkiýäniň, Azerbaýjanyň telekeçileri nah ýüplügi, tekiz reňklenen hem-de tüýjümek žakkard önümleri satyn aldylar. Geleşikleriň bahasy ABŞ-nyň 1 million 149 müň dollaryndan gowrak boldy.

Şeýle hem Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň wekillerine nah ýüplük ýerlenildi. Geleşikleriň bahasy 7 million 725 müň manatlykdan gowrak boldy.