Türkmenistanyň halkara guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmeginiň iki ýyllyk Meýilnamasy tassyklanyldy

Türkmenistanyň halkara guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmeginiň iki ýyllyk Meýilnamasy tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, Türkmenistanyň halkara guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmek boýunça 2021-2023-nji ýyllar üçin Meýilnamasy tassyklanyldy.

 

Resminama laýyklykda, ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna Meýilnamada bellenilen çäreleriň amala aşyrylmagyny üpjün etmek tabşyryldy.
Şeýle hem Daşary işler ministrligi Meýilnamany amala aşyrmak boýunça utgaşdyryjy edara diýip kesgitlenildi.