Türkmen wekiliýeti Ýewraziýa hökümetara geňeşiniň mejlisine gatnaşýar

Türkmen wekiliýeti Ýewraziýa hökümetara geňeşiniň mejlisine gatnaşýar

Wise-premýer Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň hökümet wekiliýeti Ýewraziýa hökümetara geňeşiniň mejlisine gatnaşýar we Kazanda Tatarystan Respublikasynyň resmi wekilleri bilen duşuşyklary geçirýär diýip, euraspravda.ru portaly habar berýär.

Türkmen wekiliýetiniň düzümine şeýle hem Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiýew, söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri O.Gurbannazarow, şeýle hem Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri girdi.
29-30-njy aprelde Serdar Berdimuhamedow Ýewraziýa hökümetara geňeşiniň dar düzümdäki we giňişleýin düzümlerdäki mejlislerine myhman hökmünde gatnaşdy. Mejlise şeýle hem RF-niň, Belarusuň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Täjigistanyň, Gyrgyzystanyň premýer-ministrleri we Ermenistanyň hökümet baştutanynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijisi gatnaşdy.
Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy Geňeşiň mejlisiniň barşynda eden çykyşynda belleýşi ýaly, Türkmenistan Ýewraziýa ykdysady bileleşigi bilen birnäçe ugurlarda hyzmatdaşlyk edip biler. Ilkinji nobatda, ulag-kommunikasiýa ulgamynda özara gatnaşyklary ösdürmek üçin mümkinçilikler bar diýip, S.Berdimuhamedow belledi.

30-njy aprelde türkmen wekiliýeti Tatarystan Respublikasynyň premýer-ministriniň orunbasary — oba hojalyk we azyk ministri Marat Zýabbarow bilen duşuşdy. Onuň barşynda Türkmenistan bilen Tatarystanyň arasynda özara haryt dolanyşygyny artdyrmagyň meseleleri, şeýle hem oba hojalyk ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.