Ýewropanyň öňdebaryjy klublary Super liganyň döredilendigini habar berdiler

Ýewropanyň öňdebaryjy klublary Super liganyň döredilendigini habar berdiler

Ýewropanyň Super ligasynyň metbugat gullugy täze ýaryşyň döredilmegi bilen bagly resmi beýannamany neşir etdi diýip, gazeta.ru habar berýär.

“Ýewropanyň öňdebaryjy 12 topary täze ýaryşy – Ýewropanyň futbol Super ligasyny döretmek barada ylalaşyga geldi. Oýunlar hepdäniň ortalarynda geçiriler, ýaryşlara esaslandyryjy klublar ýolbaşçylyk eder. Esaslandyryjylar: “Milan”, “Arsenal”, “Atletiko”, “Çelsi”, “Barselona”, “Inter”, “Ýuwentus”, “Liwerpul”, “Mançester Siti”, “Mançester Ýunaýted”, “Real” we “Tottenhem”. Gysga wagtda başlamaly täze möwsümde ýene üç klubuň olara goşulmagyna garaşylýar.
Täze ýaryş, umuman, futbol üçin has gowy gelejegi üpjün eder ýaly UEFA hem-de FIFA bilen hyzmatdaşlygy maslahatlaşmak meýilleşdirilýär” – diýlip, beýannamada aýdylýar.

Ýaryşyň formaty:
Gatnaşyjy 20 klub: 15 esaslandyryjy klub we ýene 5 agza, bular her ýyl geçen möwsümdäki üstünliklere esaslanyp saýlanylar. Oýunlar hepdäniň ortalarynda geçiriler, şonuň üçin gatnaşyjy klublaryň ählisi klub oýny üçin ähmiýetli bolan içerki oýunlaryň senenamasyny saklap, öz milli ligalarynda çykyş etmegini dowam etdirer.
Ýaryşa başlamak awgust aýyna meýilleşdirilýär. Hersi 10 klubdan ybarat bolan iki topar, öýde we myhmançylykda oýunlar bolar. Toparlarda 1-den 3-e çenli orunlary eýelän toparlar dörtden bir finala çykarlar. 4-nji we 5-nji orunlary eýelän toparlar çärýek finalda galan orunlar üçin pleý-off-da bäsleşerler. Pleý-off-da toparlar adaty formatda oýnarlar. Final bitarap meýdançada geçiriler.