"Oskar 2021" baýragynyň gowşurylyşyny Bred Pit bilen Zendaýa alyp barar

"Oskar 2021" baýragynyň gowşurylyşyny Bred Pit bilen Zendaýa alyp barar

“Oskar 2021” baýragynyň gowşurylyş dabarasyny golliwud aktýory Bred Pitt bilen aktrisa Zendaýa alyp barar. Bu barada guramaçylar Instagram sahypasynda habar berdiler diýip, kino.mail.ru belleýär.

Baýragyň gowşurylyş dabarasyna Holli Berri, Hoakin Feniks, Lora Dern, Rene Zellweger, Riz Uizerspun, Harrison Ford hem gatnaşar. Olar laureatlara altyn heýkelleri gowşurarlar.
93-nji “Oskar” laureatlaryny sylaglamak dabarasy 26-njy aprele geçilýän gije geçer. Çärä gatnaşyjylar PZR barlagynyň kömegi bilen COVID-19 üçin barlagdan geçiriler.
“Oskar” dabarasy iki aý mundan öň geçirilmelidi, ýöne koronawirus pandemiýasy sebäpli ol yza süýşürildi. COVID-19-a garamazdan, dabara öňküsi ýaly adaty ýagdaýda geçiriler. Şeýle-de bolsa, käbir çäklendirmeler bolar: dabara diňe alypbaryjylar, nominantlar we olaryň myhmanlary gatnaşar. Olar Los-Anjelesiň Union Station demir ýol menziliniň howlusyna ýygnanarlar. Dabaranyň ýene bir bölegi “Dolbi” teatrynda geçer.