R.Meredow we S.Berdimuhamedow Moskwa iş saparyny amala aşyrar

R.Meredow we S.Berdimuhamedow Moskwa iş saparyny amala aşyrar

Wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedow Hökümet agzalary bilen bilelikde Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde geçiriljek Türkmen-rus hökümetara iş toparynyň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin 30-njy mart – 2-nji aprel aralygynda iş saparynda bolarlar.
Bu barada Hökümet mejlisiniň barşynda bellenildi. Degişli ýolbaşçylar bu iş saparlarynyň netijeleri barada döwlet Baştutanyna hasabat bererler.