Wan Goguň «Monmartradaky köçe sahnasy» suraty 11 million dollara satyldy

Wan Goguň «Monmartradaky köçe sahnasy» suraty 11 million dollara satyldy

Pariždäki «Sotheby's» auksion öýünde meşhur suratkeş Winsent Wan Goguň «Monmartradaky köçe sahnasy» suraty  11,25 million dollara satyldy. Bu barada Sputnik gullugy habar berdi.

«Surat 13 million 91 müň 250 ýewro satyldy» -diýlip, habarda aýdylýar. Auksion öýüniň wekili bu mukdaryň 1,75 million ýewro möçberinde komissiýa ýygymyny hem öz içine alýandygyny düşündirdi.

«Monmartradaky köçe sahnasy» suratyny Wan Gog 1887-nji ýylda - Parižde ýaşaýarka çekipdir. Suratda Montmartranyň nyşanlaryndan biri - «Moulin de la Galette» ýel degirmeni hem şekillendirilipdir.
1920-nji ýyldan bäri surat bir fransuz maşgalasynyň şahsy ýygyndysynda saklanýardy, şol sebäpli-de köpçülige mälim däldi. Auksiondan öň surat Parižde, Amsterdamda we Gonkongda görkezildi.