Volkswagen dünýäniň elektromobil bazarynda lider bolmak isleýär

Volkswagen dünýäniň elektromobil bazarynda lider bolmak isleýär

Germaniýanyň Volkswagen awtokonserni 2025-nji ýyla çenli dünýäniň elektromobil bazarynda öňdebaryjy orny eýelemegi maksat edinýär. Bu barada kompaniýanyň metbugat relizinde aýdylýar diýip, TASS habar berýär.

2020-nji ýylda awtokonsern elektromobil satuwyny üç esseden gowrak ýokarlandyrdy. Şu ýyl şeýle ulag serişdeleriniň 1 million sanysyny ýola goýmak meýilleşdirilýär. Geljek bäş ýylda Volkswagen elektrik we gibrid hereketlendirijili ulaglary döretmek üçin, takmynan, 46 mlrd ýewro maýa goýmagy maksat edinýär. 2030-njy ýyla çenli kompaniýa elektrik ulaglarynyň Ýewropadaky umumy satuwda paýyny 60%-e çenli ýokarlandyrmagy meýilleşdirýär.
Kompaniýanyň metbugat relizinde bellenilişi ýaly, 2021-nji ýylda koronawirus pandemiýasy sebäpli dörän kynçylyklardan soň biznesiň gaýtadan dikelmegine garaşylýar. 
Duşenbe güni Volkswagen 2030-njy ýyla çenli Ýewropada elektromobiller üçin batareýleri öndürjek alty zawoddan ybarat ulgamy döretmek isleýändigini habar berdi. Ilkinji iki zawod Şellefteo (Şwesiýa) we Zalsgitter (Germaniýa) şäherlerinde gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini ulanmak bilen işlär. Şwesiýadaky zawodda önümçilik 2023-nji ýylda, Germaniýada 2025-nji ýylda başlamaly.