Finlýandiýada howadan taýýarlanan iýmit hödürlendi

Finlýandiýada howadan taýýarlanan iýmit hödürlendi

Finlýandiýanyň Solar Foods tehnologiýa başlangyjynyň alymlary “howadan” şnisel taýýarlamagy başardylar. Hünärmenleriň aýtmagyna görä, geljekde bu tehnologiýany ulanmak bilen döredilen önümler planetanyň ähli ýaşaýjylaryna hödürlenip bilner diýip, volg.mk.ru habar berýär.

Solein diýlip atlandyrylan belogy taýýarlamak üçin döwlet tarapyndan we hususy gaznalardan 25 mln ýewro töweregi kömek puly berildi. Şeýle etiň esasy düzümi 65% belogy öz içine alýan sary un bolup durýar.
Bu uny almak üçin howa, elektrik energiýasy, kömürturşy gazy, suw, iýmit maddalary we mikroblar gerek. Kompaniýanyň işgärleri gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň kömegi bilen önümçiligi ýola goýmagy meýilleşdirýärler. 

“Solein bu iýmit maddasydyr. Ilkibaşda ol içgileri we etiň ornuny tutýan ösümlik esasly iýmitleri belok bilen baýlaşdyrmak üçin ulanylar. Ony süýt kokteýline we ýogurta hem goşup bolýar. Şeýle iýmitde aminokislotalar we beloklar ýetmezçilik edýär” – diýip, Solar Foods kompaniýasynyň müdiri Pasi Waýnikka aýdýar.

Kompaniýa häzir Finlýandiýanyň çörek we konditer önümlerini öndürýän Fazer korporasiýasy bilen hyzmatdaşlyk edýär. “Solein” esasly önümi 2023-nji ýylda bazara çykarmak meýilleşdirilýär.