Türkmenistanda 2021-nji ýylda 2100 tonna çig pile öndüriler

Türkmenistanda 2021-nji ýylda 2100 tonna çig pile öndüriler

Türkmenistanda Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine hem-de welaýatlaryň häkimliklerine 2021-nji ýylda 2100 tonna çig pile öndürmegi üpjün etmek tabşyryldy.

Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ahal welaýatynda 155 tonna, Balkan welaýatynda 25 tonna, Daşoguz welaýatynda 500 tonna, Lebap welaýatynda 1010 tonna, Mary welaýatynda 410 tonna çig pile öndüriler.
Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi welaýatlaryň häkimlikleri bilen pile öndürmek boýunça baş şertnamalary baglaşar. Şeýle hem welaýatlaryň daýhan birleşiklerini, oba hojalyk kärhanalaryny, daýhan hojalyklaryny, kärendeçileri, ýer eýelerini ýüpek gurçugynyň ýokary hilli tohumynyň zerur mukdary bilen üpjün eder.
Welaýatlaryň häkimlikleri pile öndürmek boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryň doly möçberde ýerine ýetirilmegini üpjün eder.