Türkiýede bir maýyp zenan gözleriniň kömegi bilen kitap ýazdy

Türkiýede bir maýyp zenan gözleriniň kömegi bilen kitap ýazdy

Doly hereket etmäge mümkinçilik bermeýän agyr newrologik keselden ejir çekýän bir türk zenany diňe gözleriniň kömegi bilen kitap ýazdy. Bu barada mix.tn.kz habar berdi.

“New York Post”-yň habar bermegine görä, 38 ýaşly zenan elleriniň kadaly hereket etmek ukybyny ýitirendigi sebäpli 13 ýaşynda keselhana ýerleşdirilipdir. Gyzjagaza gapdal amyotrofik sklerozy (ALS) diagnozy goýuldy. Wagtyň geçmegi bilen onuň ýagdaýy hasam erbetleşdi. Şeýle-de bolsa, onuň pikirlenmek ukybyna zeper ýetmedi. Ol başgalar bilen diňe göz hereketleri arkaly habarlaşyp bilýär.
Zenan gözleriniň kömegi bilen Life without a body ("Bedensiz durmuş") kitabyny ýazmagy başardy. Kitaby ýazmak üçin näsaga üç ýyl töweregi wagt gerek boldy. Zenan başga adamlaryň kömegi bilen göz arkaly tekst ýazmaga mümkinçilik berýän ýörite enjamdan peýdalandy.