Çimaýew bilen Edwardsyň arasyndaky söweş üçünji gezek yza süýşürildi

Çimaýew bilen Edwardsyň arasyndaky söweş üçünji gezek yza süýşürildi

Asly çeçen gelip çykyşly şwesiýaly söweşiji Hamzat Çimaýew bilen britaniýaly Leon Edwardsyň arasynda 14-nji marta UFC turnirinde meýilleşdirilen söweş yza süýşürildi, diýip sport-express.ru habar berýär.

UFC-niň prezidenti Deýna Uaýt ESPN teleýaýlymyna beren interwýusynda Çimaýewde koronawirus keseliniň fiziki täsiriniň galandygyny aýtdy. Bu söweş eýýäm üçünji gezek yza süýşürilýär. Ilkibaşda söweşijiler 19-njy dekabrda söweşmelidiler, ýöne Edwards Covid-19 üçin položitel barlag berdi. 20-nji ýanwarda Çimaýew barlagdan položitel netije alandygy üçin söweş geçirilmedi.
26 ýaşly Çimaýew 9 söweşde 9 ýeňiş gazandy. Ol UFC-de üç söweş geçirip, olaryň ählisinde möhletinden öň ýeňiş gazandy. 29 ýaşly Edwardsyň hasabynda 18 ýeňiş (olaryň 6-sy nokaut bilen) we 3 ýeňliş bar.