UEFA 9-njy fewralda Çempionlar ligasynyň täze formatyny tanyşdyrar

UEFA 9-njy fewralda Çempionlar ligasynyň täze formatyny tanyşdyrar

UEFA 9-njy fewralda Ýewropanyň 55 sany federasiýasyna Çempionlar ligasynyň täze formatyny hödürlär. Bu barada La Gazzetta dello Sport habar berdi.

UEFA ýaryşa giriziljek üýtgeşmeleri aprel aýynda ýerine ýetiriji komitetiň mejlisinde tassyklamagy meýilleşdirýär.
“The Telegraph”-yň ozal habar berşi ýaly, üýtgeşmelere laýyklykda, ýaryşa gatnaşyjylaryň sany 32-den 36-a çenli artar, toparçalaýyn tapgyr bolsa ýatyrylyp bilner. Ýaryşda kepillendirilen ýeke-täk ýer Çempionlar ligasynyň öňki ýeňijisine berler. Her klubuň dürli garşydaşlara garşy 10 oýun oýnamagyna (5 gezek öz meýdançasynda we 5 gezek myhmançylykda), ýaryşyň tablisasynyň şondan soň düzülmegine garaşylýar. Ilkinji sekiz klub gönüden-göni 1/8 finala çykar. Dokuzynjydan 24-njä çenli ýer eýelän toparlar bolsa galan sekiz orun üçin bäsleşerler.
Üýtgeşmeleriň 2024-nji ýylda güýje girmegine garaşylýar.