«Barselona» diňe «El Klasikoda» çykyş etjek ýörite sport eşigini tanyşdyrdy

«Barselona» diňe «El Klasikoda» çykyş etjek ýörite sport eşigini tanyşdyrdy

Ispaniýanyň “Barselonasynyň” öňki kapitany Karles Puýol toparyň bäşinji eşik toplumyny tanyşdyrdy. Täze formada Kataloniýanyň baýdagynyň reňkleri bar. Bu barada toparyň resmi Twitterine salgylanyp, sportrbc.ru ýetirýär.

“Bu reňkler bizi birleşdirýän gymmatlyklary we biziň kimdigimizi görkezýän ähli zatlary aňladýar” – diýlip, klubuň beýanynda aýdylýar.

Özboluşly forma toplumy “El Klasiko” diýlip atlandyrylýan Madridiň “Realy” bilen boljak duşuşyk üçin döredildi. Futbol lybasynda “Barselona” klubynyň adaty gök we gyrmyzy reňkleri, şeýle-de Kataloniýanyň baýdagynyň gyzyl-sary reňkleri öz beýanyny tapýar.
Ýatlatsak, ýakyndaky “El Klasiko” 2021-nji ýylyň 11-nji aprelinde “Santýago Bernabeu” stadionynda geçiriler.