Portugaliýanyň Prezident saýlawlarynyň ýeňijisi belli boldy

Portugaliýanyň Prezident saýlawlarynyň ýeňijisi belli boldy

Portugaliýanyň Prezident saýlawlarynda ýurduň häzirki Lideri Marselu Rebelu de Souza ýeňiji boldy.

Oňa saýlawçylaryň 60%-den gowragy ses berdi, diýip Euronews habar berýär.
Beýleki dalaşgärlerden Andre Wentura 12%, Ana Gomeş 11% ses aldylar. Şeýlelikde, ýurduň öňki Prezidenti sesleriň zerur bolan mukdaryny gazanyp, birinji tapgyrda ýeňşini üpjün etdi.
Portugaliýada Prezident saýlawlary 24-nji ýanwarda geçirildi.