Türkmenistan benzini arzan ýurtlaryň sanawynda ilkinji onlukda

Türkmenistan benzini arzan ýurtlaryň sanawynda ilkinji onlukda

2020-nji ýylyň jemleri boýunça Türkmenistan iň arzan benzini bolan ýurtlaryň ilkinji onlugyna girdi. Degişli reýtingi GlobalPetrolPrices.com portaly düzdi.

Portalyň maglumatlaryna görä, A-95 kysymly benziniň bir litriniň bahasy 0,43 dollar (1,5 manat) bolan Türkmenistan sanawda dünýäde onunjy ýerde we GDA döwletleriniň içinde bolsa ikinji ýerde ýerleşýär.
Dünýäde benziniň 1 litriniň ortaça bahasy $1.05 barabardyr.
11-nji ýanwara çenli ýagdaýa görä, sanawda birinji ýerde Wenesuela ýerleşýär, ol ýerde benziniň 1 litriniň bahasy 0,02 dollara deňdir.
Dünýäde iň gymmat benzin Gonkongda satylýar. Ol ýerde benziniň 1 litriniň bahasy $2,33 barabardyr.