Aşgabatdaky Täze ýyl arçasy Merkezi Aziýada iň beýik arça boldy

Aşgabatdaky Täze ýyl arçasy Merkezi Aziýada iň beýik arça boldy

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda 2020-nji ýylda iň beýik arça Türkmenistanyň Baş arçasy boldy diýip, “MIR 24” habar berýär.

Ýatlap geçsek, Aşgabatdaky Täze ýyl arçasynyň beýikligi onuň depesini bezeýän ýyldyz bilen birlikde 41 metre, ini 16 metre barabar. Ol “Älem” medeni dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada oturdyldy. Dürli reňkli şarlar, monjuklar, oýunjaklar, ýalpyldawuk zerler we bezeg çyralary bilen bezelen bu arça geljek ýylyň iň täsirli nyşanlarynyň birine öwrüldi.
Ikinji orny Daşkentdäki (Özbegistan) arça eýeledi, onuň beýikligi 36 metr, diametri 13 metr. “Üçlügi” Nur-Soltan (Gazagystan) we Bişkek (Gyrgyzystan) jemleýär, bu iki paýtagtdaky arçalaryň beýikligi 25 metr.
Täjigistanyň paýtagtynyň häkimiýetleri şu ýyl şäheriň merkezi meýdançasynda arça oturtmazlyk kararyna geldiler.