Konor Makgregor Habib Nurmagomedowy ýene rewanşa çagyrýar

Konor Makgregor Habib Nurmagomedowy ýene rewanşa çagyrýar

Iki agram derejesinde UFC-niň ozalky çempiony, irlandiýaly söweşiji Konor Makgregor promouşeniň ýolbaşçylygyny, şeýle-de söweş menejeri Ali Abdel-Azizi ýeňil agramda liganyň çempiony Habib Nurmagomedow bilen rewanş-duşuşygyny gurap bermäge çagyrdy. Makgregor degişli ýazgyny Twitter sahypasynda ýerleşdirdi, ýöne tiz wagtdan bu ýazgyny aýyrdy. Bu barada csn-tv.ru habar berýär.

Makgregor özüniň soňky aýrylan postunda “Karar bermegiň wagty geldi” diýip ýazdy.
Öz gezeginde Nurmagomedowyň menejeri Abdel-Aziz Konora jogap berdi. Ol Makgregoryň indi hiç haçan çempion bolmajakdygyny, sebäbi oňa ýeňil, ýarym orta diwizionda aşa çynlakaý bäsdeşligiň garaşýandygyny aýtdy.
Belläp geçsek, Konor Makgregor özüniň indiki söweşini 2021-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda UFC 257 turnirinde geçirer, ol Dastin Porýe bilen duşuşar.