Çempionlar ligasynyň we kubogynyň taryhynda iň gowy klub yglan edildi

Çempionlar ligasynyň we kubogynyň taryhynda iň gowy klub yglan edildi

UEFA-nyň resmi saýtynda Çempionlar kubogynyň we Çempionlar ligasynyň tutuş taryhynyň, ýagny 1955-2020 ýyllar aralygynyň iň gowy klublarynyň sanawy çap edildi. Sanawa görä, Ýewropanyň Çempionlar kubogynyň taryhynda ähli tarapdan öňdebaryjy klub Madridiň “Realy” boldy. Iň köp kubok, iň köp oýun, iň köp ýeňiş, iň köp deňme-deňlik, iň köp utulyş, hatda iň köp geçirilen we öz derwezesine goýberilen gollar boýunça hem "Real" öňdeligi saklaýar. Ikinji ýerde "Bawariýa", üçünji ýerde bolsa "Barselona" orun aldy.

Sanawda klublar teoretiki utuklara görä degişli yzygiderlilikde ýerleşýär (ýeňiş üçin - iki utuk, deňme-deňlik üçin - bir utuk, goşmaça wagtyň netijeleri hasaba alynýar, 11 metrlik jerime urgulary bolsa deňme-deňlik hasaplanýar). Onda saýlama tapgyrlaryndaky we pleý-off oýunlary hem göz öňünde tutulýar.
Madridiň "Realy", ortaça alanyňda, 34 oýunda bir kubok gazandy. Bu ilkinji 30-lykdaky iň gowy görkeziji. Şol bir wagtyň özünde, Ýewropanyň Çempionlar kubogynyň 1981/82 möwsüminiň ýeňijisi “Aston Villa” 15 oýunda bir kubok, "Nottingem Forest" bolsa 20 oýunda iki kubok aldy. Beýle görkezijiler eýýäm geçmişde galdy. Indi Çempionlar ligasynda ýeňiş gazanmak üçin, azyndan, 13 duşuşyk geçirmeli. Şu nukdaýnazardan, "Nottingem Forest"-iň görkezijisi mizemese gerek.