"Pari Sen-Žermene" Poçettinonyň tälimçilik etmegi mümkin

"Pari Sen-Žermene" Poçettinonyň tälimçilik etmegi mümkin

Argentinaly hünärmen Maurisio Poçettino Fransiýanyň "Pari Sen-Žermen" (PSG) futbol klubuna ýolbaşçylyk eder diýip, RMC Sport belleýär. Bu barada Sputnik agentligi habar berýär.

Ýadymyzda bolsa, parižlileriň ýolbaşçylarynyň toparyň baş tälimçisi Tomas Tuheli işden boşadandygy barada habar beripdik. Çeşmäniň habaryna görä, nemes tälimçisiniň wezipesine bir ýyldan gowrak wagt bäri işsiz oturan Poçettino geçer. Mundan ozal ol Londonyň “Tottenhem” toparyny türgenleşdiripdi we 2019-njy ýylyň noýabr aýynda wezipesinden boşadyldy.
2001-2003-nji ýyllar aralygynda "PSŽ"-de oýnan 48 ýaşly Poçettinonyň hemişe Pariže gaýdyp gelip, topara tälim bermegi arzuw edendigi bellenilýär. Hünärmen klub bilen 2023-nji ýyla çenli şertnama baglaşar.
Häzirki wagtda parižliler 35 utuk gazanyp, Fransiýanyň çempionatynyň sanawynda üçünji orunda barýarlar.
Tuhel "PSŽ"-den gidenden soň iňlis çempionatynda güýjüni synap görmek isleýär. Onuň "Mançester Ýunaýted" we "Arsenal" klublaryna baryp biljekdigi bellenilýär.